پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی

اموزش مدلسازی فضای داخلی با نرم افزار راینو قسمت اول

خلاصه ای از موارد اموزشی این ویدئو :

– اموزش نحوه ترسیم خطوط در راینو

– اموزش ساخت اجزای سه بعدی از خطوط دو بعدی

– اموزش جابه جایی اجزای ساخته شده در راینو

– اموزش افزایش و کاهش اندازه اجزا

– و …

 

اموزش رندر با وی ری راینو

 

اموزش مدلسازی فضای داخلی با نرم افزار راینو و وی ری راینو – قسمت اول

 

 

 

مدت زمان ویدئو :۲:۱۴:۳۶

تهیه شده توسط وبسایت بروسکپرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی